?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
paladin
theromorph

(no subject)

Простите, Христа ради, коли словом или, тем паче, делом обидел кого.
И вам Бог простит, а я и подавно.